Beton Bohemia ZL s.r.o. - akreditovaná zkušební laboratoř

Kontakt zavolejte, nebo napište

Právní subjekt: BETON Bohemia ZL s.r.o.
Sídlo: Blažimská 3139, 149 00 Praha 4
IČO/DIČ. 27402479 / CZ27402479
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Praha 4
Číslo účtu: 35-6269330237 / 0100

Adresa laboratoře:   BETON Bohemia ZL s.r.o.
U Rybníka 8, 250 66 Zdiby
Telefon: +420602326456
e-mail: mika@betonbohemia.cz
www: www.betonbohemiazl.cz

BETON Bohemia ZL s.r.o.
U Rybníka 8, 250 66 Zdiby
Telefon: +420602326456