Beton Bohemia ZL s.r.o. - akreditovaná zkušební laboratoř

O nás historie a současnost

Stavební zkušební laboratoř BETON Bohemia byla založena v roce 1993 v rámci soukromé firmy BETON Bohemia spol. s r.o. Svým složením a charakterem je naprosto nezávislá na výrobních nebo inženýrských organizacích. Od svého vzniku se specializuje na návrhy a technologii všech druhů betonu a betonových směsí a jejich zkoušení, které je od března 1999 akreditováno v rozsahu uvedeném v příloze akreditačního osvědčení.

Od 1.1.2006 se zkušební laboratoř osamostatnila na BETON Bohemia ZL s.r.o.

Laboratoř ve shodě s prohlášením o politice kvality odpovídá za provádění zkoušek v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, uspokojení potřeb zákazníka, řídících orgánů nebo orgánů udělujících akreditaci.

Laboratoř je způsobilá k provádění zkoušek uvedených v příloze Osvědčení o akreditaci a má podle objemu zkoušek k tomu odpovídající počet pracovníků, zařízení a vybavení na jejich provádění a tomu odpovídající zkušební prostory.

Dlouhodobým cílem zkušební laboratoře je dosáhnout a udržet vysokou úroveň kvality u všech činností laboratoře, to znamená dosahovat co nejpřesnějších výsledků zkoušek, které umožňují zákazníkům poskytovat kvalitní službu - podklady pro dokumentaci a efektivní kontrolu jejich vlastní výroby. Dosažení této úrovně jakosti nutně vyžaduje respektování zásad na všech úrovních v organizaci a neustálé přezkoumávání a zlepšování vytvořeného systému řízení kvality založeného na zpětné vazbě představ zákazníka o poskytovaných službách.

Laboratoř č.1649 (viz. Český institut pro akreditaci) je držitelem Osvědčení o akreditaci – platné od 14.10.2013 do 14.10.2016.


BETON Bohemia ZL s.r.o.
U Rybníka 8, 250 66 Zdiby
Telefon: +420602326456